Top 100 doanh số bán tên miền năm 2023

Doanh số bán tên miền You.ai trị giá 700.000 USD chiếm một vị trí trong số 3 doanh số tên miền được báo cáo công khai hàng đầu trong năm và đạt vị trí số 1 trên ccTLD Top 100 doanh số bán tên miền năm 2023.

Chỉ có 4 tên miền mới đủ điều kiện cho Bảng xếp hạng 100 doanh số bán tên miền hàng đầu năm 2023, nhưng một trong số đó đã tăng vọt lên vị trí thứ 3 trên danh sách danh dự. Đó là doanh số bán tên miền You.ai trị giá 700.000 đô la đáng kinh ngạc của Sedo – doanh số .ai cao nhất từng được báo cáo.

Sedo cũng có những tên miền mới đến cao nhất tiếp theo, #45 OneLineage.com với giá 80.000 USD và #51 HotelDeal.com với giá 51.000 USD. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về tất cả doanh số bán tên miền hàng đầu được báo cáo.

Hiện tại phải mất tối thiểu 31.610 USD để đủ điều kiện lọt vào danh sách này. Dưới đây là Bảng xếp hạng Top 100 doanh số bán tên miền năm 2023:

STT Tên miền Giá bán (USD) Nơi bán Ngày
1 Help.com $3,000,000 Above.com 1/18/2023
2 Room.com $1,500,000 Michael Castello 9/13/2023
3 You.ai $700,000 Sedo 10/11/2023
4 ECL.com $600,000 K-Ventures/GoDaddy 3/29/2023
5 Giveaway.com $400,000 Sedo 3/1/2023
6 TopHotels.com $380,000 Sedo 3/29/2023
7 PFP.com $353,000 K-Ventures/Sedo 3/1/2023
8 Tactic.com $303,295 Buckley Media 3/1/2023
9 Vegetarian.com $300,000 HQBrokerage 9/27/2023
10 YourRide.com $300,000 Evergreen.com 5/17/2023
11 TXT.com $300,000 Bassir.io 2/1/2023
12 Plans.com $275,000 Squadhelp 8/30/2023
13 Skywin.com $275,000 Sedo 1/18/2023
14 HDL.com $260,000 Buckley Media/Lumis 6/8/2023
15 Stack.ai $258,888 GoDaddy/Afternic 8/30/2023
16 NPC.ai $250,000 Sedo 8/16/2023
17 Onyx.com $250,000 Pvt Sale 6/21/2023
18 Fiasco.com $203,500 LegalBrandMarketing 9/13/2023
19 AirPlay.com $202,000 GoDaddy 4/14/2023
20 Palestine.com $194,400 Above.com 2/15/2023
21 SolarEnergy.com $175,000 Sedo 7/26/2023
22 NFC.com $160,000 Markus Schnermann 8/16/2023
23 Schematic.com $150,000 LegalBrandMarketing 9/27/2023
24 Swiper.com $150,000 Sedo 8/30/2023
25 Throne.com $150,000 DomainBooth 8/30/2023
26 COA.com $140,000 LegalBrandMarketing 2/15/2023
27 Majoris.com $130,000 DomainMarket 5/17/2023
28 Hero.io $125,000 DomainBooth/SquadHelp 8/16/2023
29 Agents.ai $125,000 Pvt Sale 7/26/2023
30 StoneAge.com $120,200 LegalBrandMarketing 2/1/2023
31 IO.net $118,000 DomainsNext/GoDaddy 8/30/2023
32 BC.xyz $110,000 DAN.com 8/2/2023
33 TopFX.eu $108,000 Sedo 1/18/2023
34 Daga.com $106,000 K-Ventures/GoDaddy 4/14/2023
35 Statistic.com $100,000 DomainBooth 8/30/2023
36 Anxiety.org $100,000 Sedo 7/26/2023
37 De.fi $100,000 Domeen.com 2/15/2023
38 Nevis.com $100,000 Sedo 1/18/2023
39 ThisAV.com $99,000 Sedo 2/1/2023
40 Archies.com $98,400 Pvt Sale 3/29/2023
41 W.app $96,000 Sedo 6/21/2023
42 Buy.es $92,650 Sedo 8/2/2023
43 Tranquil.com $85,000 DomainBooth 8/30/2023
44 AIGenerator.com $81,675 Greg Meyers/DAN.com 5/18/2023
45 OneLineage.com $80,000 Sedo 10/11/2023
46 MyBets.com $80,000 DomainBooth/Squadhelp 4/14/2023
47 SmartBockchain.com $80,000 Sedo 2/15/2023
48 Clockwork.xyz $79,888 Swetha.xyz/DAN.com 5/17/2023
49 Kulta.com $75,000 Sedo 3/1/2023
50 Socrates.xyz $74,888 Swetha.xyz/Sedo 3/1/2023
51 AIWriter.com $67,500 Greg Meyers/DAN.com 8/2/2023
52 Normal.es $65,000 Sedo 2/1/2023
53 Biti.com $61,200 Sedo 6/8/2023
54 Millionaires.com $60,100 SnapNames 3/15/2023
55 Vital.io $60,000 Sedo 3/15/2023
56 Climateers.com $59,888 DomainMarket 6/8/2023
57 Aim.io $57,729 Sedo 6/21/2023
58 Magnet.de $54,570 Sedo 9/13/2023
59 HotelDeal.com $51,000 Sedo 10/11/2023
60 1337.org $50,000 Sedo 9/27/2023
61 Pics.ai $50,000 Sedo 9/13/2023
62 Cardiac.com $50,000 DomainBooth 8/30/2023
63 Speedz.com $50,000 Sedo 4/14/2023
64 CloudTech.com $50,000 DomainName.com 2/1/2023
65 BitcoinETF.org $49,999 Sedo 9/13/2023
66 TravelAI.com $49,997 Pvt Sale 9/13/2023
67 Arbet.com $49,995 Sedo 6/21/2023
68 Earlybird.xyz $49,499 Swetha.xyz 3/15/2023
69 SunHome.com $49,491 Sedo 3/1/2023
70 Payments.co $48,600 Sedo 2/15/2023
71 BNFT.com $48,000 Sedo 8/30/2023
72 Regeneration.co $47,350 Buzzoo 9/27/2023
73 More.ai $44,321 Media Code LLC 3/15/2023
74 MoveUp.com $42,000 DomainName.com 2/1/2023
75 Fruta.com $40,000 Castello Brothers/Sedo 8/30/2023
76 Blaze.ai $40,000 LegalBrandMarketing 16//08/2023
77 Elek.com $40,000 Sedo 3/15/2023
78 IHA.com $38,500 SnapNames 8/16/2023
79 Kota.com $38,166 GoDaddy 6/21/2023
80 TheRide.com $38,150 Sedo 7/2/2023
81 Crypto88.com $38,000 Sedo 5/3/2023
82 Pornos.de $37,800 Sedo 2/15/2023
83 LLB.com $37,328 CryptoExchange 9/27/2023
84 FootballScore.com $36,359 Andy.co.uk 9/27/2023
85 Bouncy.com $36,000 Sedo 5/3/2023
86 Abode.org $35,000 Sedo 5/3/2023
87 BusinessOwner.com $35,000 SlashDomains 2/15/2023
88 Direct-Flights.com $35,000 Sedo 2/15/2023
89 AmericaBank.com $35,000 Sedo 2/1/2023
90 LandSurvey.com $34,650 DAN.com 5/3/2023
91 Tree.com.au $34,407 Above.com 6/8/2023
92 EOK.com $34,337 SnapNames 4/14/2023
93 OneBio.com $33,000 Sedo 8/16/2023
94 Apprenticeships.org $33,000 Sedo 7/2/2023
95 Hout.nl $33,000 BusinessForSale.eu 5/3/2023
96 Novita.com $32,500 Sedo 10/11/2023
97 Gov.de $32,400 Sedo 5/17/2023
98 SuiteSpot.com $32,100 Sedo 9/13/2023
99 35353.com $32,000 Blueballarts 3/29/2023
100 AIJobs.com $31,610 Sedo 6/21/2023
Bài viết liên quan