Quy định sử dụng cho trang web Mua Tên Miền Đẹp

 1. Chấp Nhận Điều Khoản

  Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, người dùng đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được liệt kê trong quy định sử dụng này.

 2. Quyền Sở Hữu và Tên Miền

  • Tất cả các quyền sở hữu về tên miền được hiển thị trên trang web thuộc sở hữu của Mua Tên Miền Đẹp.
  • Người dùng chỉ có quyền sử dụng tên miền sau khi đã thanh toán đầy đủ theo các điều kiện đã đặt ra.
 3. Thanh Toán và Chính Sách Hoàn Trả

  • Thanh toán cho các dịch vụ phải được thực hiện theo các phương thức thanh toán được chấp nhận trên trang web.
  • Không hoàn trả tiền sau khi đã mua tên miền, trừ khi có sự cố kỹ thuật hoặc lỗi từ phía Mua Tên Miền Đẹp.
 4. Chính Sách Bảo Mật

  • Mua Tên Miền Đẹp cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng.
 5. Nghĩa Vụ và Trách Nhiệm của Người Dùng

  • Người dùng không được sử dụng tên miền để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.
  • Người dùng phải duy trì thông tin liên lạc chính xác và cập nhật trên tài khoản của mình.
 6. Thay Đổi Điều Khoản

  • Mua Tên Miền Đẹp có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận các điều khoản mới.
 7. Liên Hệ

  • Mọi thắc mắc và khiếu nại về quy định sử dụng này có thể được đưa ra thông qua các phương tiện liên lạc được cung cấp trên trang web.