Chính sách Bảo mật cho trang web Mua Tên Miền Đẹp

 1. Thông Tin Thu Thập

  1.1 Thông Tin Cá Nhân:

  • Mua Tên Miền Đẹp sẽ thu thập thông tin cá nhân chỉ khi người dùng tự ý cung cấp thông tin đó, chẳng hạn như khi đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch mua tên miền.

  1.2 Thông Tin Tự Động:

  • Trang web có thể tự động thu thập thông tin không cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian truy cập và các thông tin tương tự với mục đích thống kê và cải thiện dịch vụ.
 2. Sử Dụng Thông Tin

  • Mua Tên Miền Đẹp cam kết sử dụng thông tin cá nhân chỉ cho mục đích đã được thông báo và tuân thủ theo các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.
 3. Bảo Mật Thông Tin

  • Mua Tên Miền Đẹp sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng không đúng cách hoặc tiết lộ không phù hợp.
 4. Chia Sẻ Thông Tin

  • Thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng, trừ khi có yêu cầu của pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi và an toàn của Mua Tên Miền Đẹp.
 5. Quản lý Tài Khoản và Bảo Mật

  • Người dùng chịu trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản của mình, bao gồm việc bảo vệ mật khẩu và không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ người nào khác.
 6. Quảng Cáo và Cookies

  • Mua Tên Miền Đẹp có thể sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm trực tuyến tốt hơn. Người dùng có thể điều chỉnh cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.
 7. Thay Đổi Chính Sách

  • Chính sách bảo mật có thể được cập nhật theo thời gian và bản cập nhật mới nhất sẽ được công bố trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận các điều chỉnh mới.
 8. Liên Hệ

  • Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách bảo mật có thể được gửi về địa chỉ liên lạc được cung cấp trên trang web.